Bursa Ağır Ceza Avukatı

Bursa Ağır Ceza Avukatı; Avukatlık Hizmetleri

Sulh ceza davaları
Asliye ceza davaları
Ağır ceza davaları
Askeri ceza davaları
İcra Ceza Davaları
Soruşturma aşamasında hazır bulunma
Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere
Danışmanlık Hizmetleri
Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
Tacirin cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi
Büromuz Ceza avukatı kadromuzun hukuki hizmet verdiği suçlar aşağıda özetlenmiştir:

Yaşama karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti
Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar: Kasten yaralama, taksirle yaralama
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar: Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz
Hürriyete karşı suçlar: Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali
Şerefe karşı işlenen suçlar : Hakaret
Özel hayata karşı suçlar : Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal
Mal varlığına karşı suçlar : Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık
Kamu güvenine karşı suçlar : Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik
Genel ahlaka karşı suçlar : Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
Soruşturma ve dava süreçlerinde karşılaşılacak gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma durumlarında hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında uzman ceza avukatı ekibimizle disiplinli bir şekilde çalışmaktayız. Dava dosyası hakkında net olarak bir yorumda bulunmak ve ihtimalleri sıralamak için dosyanın kesinlikle incelenmesi gerekmektedir. Ceza hukuku avukatları tüm kovuşturma dosyalarını inceleme yetkisine sahiptir.