Bursa Ağır Ceza Avukatı

Bursa Ağır Ceza Avukatı

CEZA HUKUKU FAALİYETLERİMİZ

Kolluk Birimlerinde ve Savcılık sorgu işlemlerinde hazır bulunmak ve avukatlık hizmeti sunulması.
Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması.
Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.
Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.
Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.
Savcılklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi.
Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi.
El Koyma Kararlarına İtiraz edilmesi.
Süre tutum ve temyiz dilekçesi hazırlanması.
Adli Kontrol Kararlarına karşı itiraz işlemleri.
İnfaz Erteleme müracaatları ve takibi.
Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması.