Ceza Avukatı Bursa

Ceza Avukatı Bursa

Ceza avukatı TCK (Türk Ceza Kanunu), CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu), Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve ceza hukuku ile ilgili tüm mevzuat hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip uzman kişidir. Avukat; ister şikayetçi veya katılan isterse sanık veya şüpheli sıfatlarını haiz tüm kişilerin soruşturma ve kovuşturma aşamasında haklarını gözetir, savunmalarını yapar, hukuki işlemlerin ve davaların takibini sağlar.

Neden Avukat Tutmalısınız ?

Çünkü Ceza hukuku mevzuat ve uygulama açısından uzmanlık gerektiren bir dal olup, yargılama sürecinde birtakım hatalar ve ihmaller söz konusu olması halinde şüpheli, müşteki, sanık veya katılan her ne sıfat adı altında olursa olsun, hak kayıplarının en yoğun ve zararlı şekilde kendisini göstereceği alandır. Dolayısıyla ceza hukuku uzmanı bir avukat tutmanız sizin geleceğinizi belirleyecek önemli adımlardan biri haline gelebilmekte, bu hususta yapılacak bir özensizlik başınıza iş açabilmektedir. Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, isnat edilen suçun vasfı, cezası gibi teknik hususların sanık veya şüpheliye doğru şekilde aktarımı, sanığın veya şüphelinin savunmasını yapılması, delillerin toplanmasına yardım edilmesi, suça ilişkin olayın aydınlatılması gibi hususlarda ceza avukatının rolü önemlidir. Aynı şekilde mağdur veya müşteki vekilliği anlamında delillerin toplanması, adaletin sağlanması, kamunun, katılan veya mağdurun kanunlar nispetinde haklarının savunulmasında ceza avukatının önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. Tüm bu sebeplerle ceza davası en azından açılmadan mutlaka bir avukat tutmanız doğru olacaktır. Bu karar ne kadar geç alınırsa hem avukatınızın hem de sizin işiniz bu ölçüde zorlaşacaktır.

Ağır Ceza Avukatı Ne demektir ?

Ağır Ceza Avukatı kavramı; Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukat şahısları betimlemek adına kullanılan, halkın diline pelesenk olmuş sonradan üretilmiş bir terimdir. Ağır Ceza Mahkemelerimiz ülkemizde en yüksek ceza mahkemesi statüsünde olup birisi başkan diğer ikisi üye olmak üzere üç kişilik heyet tarafından yönetilir. Suçların ağırlığı ve aynı zamanda netice açısından cezanın da ağır olması sebebiyle bu mahkeme türünde birden fazla hakim görev almasının daha doğru olduğu kanaatine varılmış ve ağır ceza mahkemelerinin üç kişilik hakim heyeti ile yönetilmesi şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına suçlar şu şekildedir: cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, yağma (gasp), nitelikli dolandırıcılık, soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, insan ticareti, işkence, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçu, hileli iflas, parada sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet, örgütlü suçlar,