Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm terim anlamı kullanım dışında kalan ve geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli şekillerde geri dönüşüm yöntemleriyle ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmaktadır.

Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içerisine katılabilmesiyle öncelikle hammadde ihtiyaçları azalmaktadır. Bu sayede insan nüfusunu artması ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar da engellenmiş olmaktadır. Bununla birlikte yeniden dönüştürülen maddelerin tekrardan hammadde olarak kullanılabiliyor olması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılmaktadır.

Atık malzemelerin hammadde olarak kullanılabiliyor olması çevre kirliliğinin engellenmesi bakımından da önemlidir.

Kağıthane Hurdacı hurdaları toplayarak geri dönüşüme oldukça katkı sağlamaktadır.