Elif Çavuşoğlu

Yağma Suçu ve Ağır Ceza Avukatı

Yağma suçu, hem kişi özgürlüğünü hem de mal varlığı değerlerini hedefleyen en ağır suçlardan biridir. Ağır ceza avukatı yağma suçu dosyasını incelerken suç vasfının doğru şekilde belirlenip belirlenmediğine dikkat etmelidir. Yağma suçu, şiddet ve tehditle işlenen bir hırsızlık suçu olarak nitelenebilir. O yüzden hırsızlık suçu ile yağma suçu birbirine karıştırılabilmektedir. Fiilin işlenmesi sırasında şiddet veya tehdit olup olmadığı sağlıklı bir savunma için yeterince incelenmelidir.

Yağma suçu da hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla işlenirse failin cezasından indirim yapılabilecektir. Alacağın tahsili amacıyla suçun işlenip işlenmediği savunmayı yapan avukat tarafından etraflıca incelenmelidir.

Suçun meydana getirdiği zararın giderilmesi halinde ceza indirimi yağma suçu açısından da geçerlidir. Avukat, mağdurun uğradığı zararın giderilmesi halinde bir ceza indirim hali olan etkin pişmanlık hükümleri gereği ceza indirimi yapılmasını savunmalıdır.

Özellikle yağma suçunun yoğun işlendiği şehirlerden biri olan İstanbul ağır ceza avukatı olarak çalışan avukatların, en karmaşık gasp suçu yargılamalarına katıldığı bir kenttir.

Elif Çavuşoğlu Bursa Ceza Avukatı görevini en iyi bir şekilde yapan bir avukattır. Bursa ilinde avukat ihtiyaçlarınızda sizlere daima destek olacaktır.