CEZA Hukukunda Etkili Çözümler

CEZA Hukukunda Etkili Çözümler
CEZA Hukukunda Etkili Çözümler

Cezanın yargılanması; iddia, savunma ve yargılama gibi üç ana unsurdan oluşur. Savunma hakkı; bir suçun olduğu iddia edilen kişinin suçu işlemediğine ve masum olduğuna, olayın meşru müdafaa ve zorunluluk hali gibi sebeplerle işlendiğini, suçun işlenmiş dahi olsa daha az cezayı hakettiğini veya kişisel cezasızlık sebeplerinin varlığı durumunda cezalandırılmaması gerektiğini mahkemede öne sürmesidir.

Öncelikle kişiye iddia edilen suç açısından suçun varlığının tespit edilebilmesi için dört ayrıntı incelenmektedir. Bu ayrıntılardan birincisi; suç kanununda yer alan tanıma uygun olup olmadığı ikinci ayrıntı; maddi husus, üçüncü ayrıntı; hukuka aykırı durum, dördüncü ayrıntı ise; manevi husus yani taksirli ve kasten. Eğer bu ayrıntılardan biri dahi eksik ise o halde bir suça ceza verilmesi söz konusu değildir.

Bir suçun varlığının var olduğu durumda bu defa sanığın hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı durumunda ceza almaması veya cezayı azaltan sebeplerin olduğu durumlarda ise cezalandırma söz konusudur.

Bu tarz davalarda sanığın tek başına mahkemede kendisini savunması yetersiz olacaktır. Bu sebeple Bursa Ceza Avukatı Elif Çavuşoğlu gibi deneyimli ve tecrübeli avukatlardan destek alması gerekir.