Bursa İş Hukuku Avukatı

İŞ HUKUKU FAALİYETLERİMİZ

Bursa İş Hukuku Avukatı tarafından Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması.
İş akdinin sona erme safhasında fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde hukuki bilgilendirme yapılması.
Kıdem ve İhbar Tazminatı başta olmak üzere fazla mesai, yıllık izini, hafta tatili ve sair işçilik alacakları için dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
İşe iade dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Sendikal nedenlerle iş akdinin feshi nedeniyle dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Mobing ve kötü niyet tazminatı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlere ilişkin işçilik alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
İşçilerin sigortalı gösterilmediği, sigorta girişi yapılmadığı durumlarda hizmet tespiti davalarının açılması ve takibi
İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması.
İşveren ve çalışanların, yasal mevzuat temelinde haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti sunulması.
Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin ve talimatnamelerin hazırlanması.
Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmeti sunulması.
Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklı ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.