Ben Bir Köroğlu’yum-İnegöl Türküleri

İnegöl Türküleri – Ben Bir Köroğlu’yum
İnegöl Türküleri – Ben Bir Köroğlu’yum

İnegöl Türküleri

Ben bir Köroğlu’yum dağda gezerim
Esen ürüzgardan hile sezerim
Derler bene Köroğlu yemin bozarım
Ver yolun bacını gel geç Ermeni

Bin koyun verseler ardı şişekli
Bin güzel verseler altı döşekli
Gene vermem babamın kır atını
Başımın devleti benim

Yetiş Ayvaz yetiş getti ünümüz
Tuna seli gibi aktı kanımız
Yezit Ermeni’ye kurban canımız
Ayvaz’ım Ayvaz’ım kardan beyazım

Ayvaz kılıcı gene kuşandı
Gümüş özengiler yere döşendi
Ermeni bozuldu kaltak boşandı
Severim Kırat’ı bir de Ayvaz’ı

Benim Kırat’ımın sağrı örtülür
Dizgine çıkınca yerler yırtılır
Kırat’ın elinden can mı kurtulur
Severim Kırat’ı bir de Ayvaz’ı

Gidi kafir bayrağı aklı karalı
Din İslam’la dikti yeşil turalı
Kır at da var emme dor’ at yaralı
Severim Kırat’ı bir de Ayvaz’ı

Bizim vatanımız Çamlıbel arkası
Sene getirdim Halep hırkası
Seksen deve yükü Urum arpası
Yedirin atlara saman gelince

Kalem verilir yazı yazana
Kılıç kalkan verilir ordu bozana
Otuz batman pirinç küçük kazana
Yedirin beylere kervan gelince

Kara duman ile ağdım havaya
Kanadım kırıldı düşdüm ovaya
Yirmi batman küçük tavaya
İçirin beylere kervan gelince