Yaralanmalı Kazalarda Araç Değer Kaybı Fiyatları

Yaralanmalı Kazalar

Kişilerin geçirmiş oldukları trafik kazalarında vücut bütünlüğünün belli oranda kaybı sonucunda hak ettikleri tazminat türüne sakatlanma tazminatı adı verilmektedir. Bu tazminat, bizzat trafik kazası geçiren kişiler tarafından talep edilebilmektedir.Trafik kazası sonucunda vücut bütünlüğü kaybı oranı yani “iş göremezlik oranı” ise hastanelerden alınacak sağlık raporuna göre tespit edilmektedir.

Hak edilen tazminat miktarı uzman aktüerler tarafından hastane raporundaki sakatlık oranına, kişinin yaşına ve trafik kazası öncesindeki gelirine göre belirlenip hesaplanmaktadır.

Trafik kazası geçiren kişiler bazen kazanın ağırlığına göre belirli süre işlerine gidemeyecek durumda oldukları takdirde bu durumda hastanelerden alınacak geçici iş göremezlik raporlarıyla kaza geçiren kişilerin ne kadar süreyle işinden, gücünden yoksun kalacakları tespit edilmektedir. Yine kazazedeler o süre içerisinde işlerine gidememe sebebiyle uğramış oldukları zararı “geçici iş göremezlik tazminatı” adı altında talep edebilirler.

alokaza.com

Araç Değer Kaybı
Ölümlü Tazminat
Yaralanmalı Kazalar
Maddi Hasarlı Kazalar